Габриеле Фоли
Заместник-кмет по „Околна среда и мобилност“ на гр. Парма, Италия от 2012 до 2017 г.

Габриеле Фоли поема поста през 2012 г., когато в двеста хилядния град Парма събира разделно една 48,5% от генерираните отпадъци, по-голямата част от контейнерите са разположени по уличните платна и само 1/3 от гражданите се възползват от услугата сметосъбиране от врата до врата. Градът генерира 40% от цялата смет в провинцията и поддържа високи нива на изгаряне на отпадъците. Приходите от рециклиране са пренебрежимо малки. В рамките на 3 години местната администрация извършва революционна крачка към съвременно управление на отпадъците. Комплексът от дейности, които предприема общината под ръководството на Габриеле Фоли, доказва ефективността на механизма, базиран на принципа „замърсителят плаща“. Бившият заместник-кмет на Парма ще сподели своя опит в рамките на форума „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“, част от Конференцията за бъдещето на Европа.