Георг Спартански
Кмет на община Плевен втори пореден мандат.

В периода 1999 – 2015 г. е общински съветник и председател на Общинския съвет в Плевен. Магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски“, с 25-годишна успешна адвокатска практика. Четири мандата е член на българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа, заместник-представител в Българската делегация в Комитета на регионите на Европа, заместник-представител в Съвета по децентрализация на държавното управление при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Р България. Председателства на Постоянната комисия по „Организация и взаимодействие между общинските съвети и общинските администрации“ на НСОРБ (2008-2012 г.).

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ