Дискусия децентрализация

Финансовата децентрализация в България: състояние и перспективи

11:30 – 13:30 ч. , 20 септември 2021 г.,
Зала “Перуника”

Модератор: Дилян Млъзев, ръководител на българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и кмет на община Елена

11.30 – 11.40 ч.
Дългият път към силни и независими местни власти

 • Георг Спартански, кмет на община Плевен

11.40 – 12.00 ч.
Развитие на местната демокрация и децентрализация в България

 • Ранди Мондорф, Вицепрезидент на делегацията за Мониторинг на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа (КМРВЕ) по прилагане на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) в България, 2020 – 2021 г..

12.00 – 12.40 ч.
Модели за развитие на децентрализацията и възможни ефекти от тях. Повече данъчни правомощия на общините и по-голяма финансова самостоятелност

 • Гледната точка на  експертите
  • Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика
 • Гледната точка на общините: очакван ефект и предизвикателства
  • Илко Стоянов, кмет на община Благоевград
  • Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Тунджа
  • Елена Балтаджиева, кмет на община Каварна

12.40 – 13.00 ч.
Децентрализацията вътре в общината

 • Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян

Ранди Мондорф
Член на Мониторинговата
мисия на СЕ

Донка Михайлова
Кмет на община Троян. Член на КС
и зам. председател на УС на НСОРБ

Петър Ганев
Старши икономист в Института
за пазарна икономика (ИПИ)

Дилян Млъзев
Кмет на община Елена

Георг Спартански
Кмет на община Плевен

Илко Стоянов
Кмет на Община Благоевград

Елена Балтаджиева
Кмет на Община Каварна

Георги Георгиев
Кмет на община Тунджа,
член на УС на НСОРБ

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ