Донка Михайлова
Трети мандат кмет на община Троян. Член на КС на НСОРБ от 2011 до 2015 г.  и втори мандат заместник-председател на УС на НСОРБ.

Специалист в областта на социалната политика и гражданското общество. Експерт към институт „Отворено общество” и Института по публична администрация.  Магистър по финанси и кредит от Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Народен представител в 40 Народно събрание.

Община Троян има дългогодишен успешен опит в развитието на ползотворно сътрудничество с бизнеса и в насърчаването на местното предприемачество.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ