Д-р Красимир Джонев
Кмет на Община Летница шести мандат.

Председател на Постоянната комисия по земеделие, гори, селски и планински райони към Националното сдружение на общините в Република България. Под негово ръководство община Летница се превърна в един от лидерите по ефективно инвестиране на европейски средства. Партньорството с Индустриален парк Летница ООД е важен фактор за подобряване на икономическата среда в района.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ