Зала „Sea“, Maritim Paradise Blue Hotel & SPA 5*

Конферентна зала „Sea“ е разположена на територията на един от най-престижните хотелски комплекси в курорта „Албена“. Големината и модулният ѝ характер позволяват гъвкава организация и реализиране на разнообразни събития.

Зала „Sea“ е оборудванa със съвременни прожекционни екрани, лазерни проектори, професионална аудио-визуална техника, сцена с подходящо многосценарно сценично осветление. Модулният характер на залата позволява изолирано използване на 3 самостоятелни конферентни пространства.

На 19 септември 2021 г. в зала „Sea“ ще се проведе икономическият форум „Партньорства за развитие и инвестиции“, а на 20 септември 2021 г. – Форумът „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“, част от Конференцията за бъдещето на Европа. Събитията са организирани от НСОРБ в рамките на Годишната среща на местните власти.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ