Здравко Димитров
Кмет на община Пловдив

Възпитаник е на Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”, магистър по финансов мениджмънт и на  Стопанска академия ”Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

През ноември 2007 г. печели мажоритарни избори за кмет на район „Западен” в гр. Пловдив. От ноември 2011 г. е областен управител на област Пловдив. Народен представител в 42-ото и 43-ото Народно събрание.

През 2019 г. е избран за кмет на община Пловдив. Председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.