ЗЕЛЕН ФОРУМ

Зелени решения и иновации за обновяване на средата

Събитието е част от Конференцията за бъдещето на Европа

15:00 – 17:30 ч. , 20 септември 2021 г.
Зала “Перуника”

Модератор Христо Николов, журналист в Bloomberg TV Bulgaria и водещ на предаванията „Бизнес старт“ и ИмоТиТе“ в ефира на бизнес телевизията

15.00 – 15.30 ч.
Бъдещето на Европа – предизвикателствата на Зелената сделка и въглеродния преход

  • Ева Майдел – български евродепутат, представител на Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа

Преход към кръгова икономика: предизвикателствата пред общините, добри практики на местно ниво

15.30 – 15.50 ч.
Опитът на община Парма (Италия)

  • Габриеле Фоли, заместник кмет по „Околна среда и мобилност“ на гр. Парма, Италия от 2012 до 2017 г.

15.50 – 16.10 ч.
Цялостни решения за зелено градско обновяване

  • Таня Христова, кмет на община Габрово

16.10 – 16.30 ч.
Интернет платформа „Зелен град“

  • проф. д-р Севдалина Турманова, Председател на Общински съвет Бургас

16.30 – 16.45 ч.
Как да бъдем активни и отговорни към отпадъците и мястото, в което живеем

  • Нора Стефанова, Сдружение БГ „Бъди активен“

Иновации за обновяване на средата

16.45 – 17.00 ч.

Съвременен подход в градското обновяване

  • Хасан Азис, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали

17.00 – 17.15 ч.

Водородът в отоплението на публични сгради в Бългaрия

  • Милен Дулев, кмет на община Белене

17.15 – 17.30 ч.
Смарт сити: нови технологии при организация на движението

  • Калин Каменов, член на УС на НСОРБ и кмет на община Враца

Христо Николов
Журналист
в Bloomberg TV Bulgaria

Габриеле Фоли
Зам. кмет от от 2012 до 2017 г.
на гр. Парма, Италия

Нора Стефанова
Мениджър проекти, Сдружение
„БГ Бъди активен“

Ева Майдел
Депутат в Европейския парламент
.

Таня Христова
Кмет на община Габрово

Проф. д-р Севдалина Турманова
Председател на ОС Бургас

Хасан Азис
Кмет на община Кърджали
и зам. председател на УС на НСОРБ

Калин Каменов
Кмет на община Враца,
член на УС на НСОРБ

Милен Дулев
Кмет на община Белене

ФОРУМЪТ ЗЕЛЕНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СРЕДАТА
Е ЧАСТ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ