Иво Димов
Трети мандат кмет на община Димитровград. Втори мандат заместник-председател на УС на НСОРБ.

Завършил е „Маркетинг“, магистър по „Бизнес администрация“ от Пловдивски  университет „Паисий Хилендарски”. През 2007 г. е избран за председател на ОС в Димитровград, а през 2009 – за народен представител в 41 НС.

През 2020 г. община Димитровград подкрепи създаването на практическа лаборатория за стартиране на бизнес начинания. В икономическия форум, организиран от НСОРБ Иво Димов ще представи различни аспекти на партньорството между местната и централната власт в съвременните икономически условия.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ