ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ

Партньорства за развитие и инвестиции

14:00 – 17:00 ч. , 19 септември 2021 г.
Зала “Перуника”

Форумът са провежда с финансовата подкрепа на Камарата на строителите в България

Модератор:
Лъчезар Богданов, Главен икономист в Института за пазарна икономика

14.00 – 14.30 ч.
Приветствия

 • Андриа Брулет-Родригез, Заместник-посланик на САЩ в България
 • Даниел Панов, Председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново

14.30 – 15.20 ч.

Икономическата трансформация в Плана за възстановяване и устойчивост

 • Иво Димов, зам. председател на УС на НСОРБ и кмет на община Димитровград;
 • Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката в служебното правителство с министър-председател Стефан Янев
 • Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции;
 • Пламен Панчев, изп. директор на Тракия икономическа зона;
 • Пенчо Милков – кмет на община Русе.

Успешните партньорства за активизиране на местния потенциал:
15.20 – 16.00 ч.

 • Нанси Шилър, президент на фондация „Америка за България“
 • Здравко Димитров, кмет на община Пловдив
 • Бистра Кирова, изп. директор, Музейко
 • Стефан Радев, кмет на община Сливен
 • Красимир Джонев, кмет на община Летница
 • Евгени Иванов, консултант на НСОРБ по проект ГАЛОП

16.40 – 17.00 ч.
Обществените медии в подкрепа на местното развитие или „Ако кметовете управляваха света“

 • Кирил Вълчев, генерален директор на БТА

Андриа Брулет-Родригез
Заместник-посланик на САЩ
в Република България

Лъчезар Богданов
Главен икономист в Института
за пазарна икономика

Даниел Панов
Председател на УС на НСОРБ,
кмет на община Велико Търново

Ирена Младенова
Заместник-министър
на икономиката

Стамен Янев
Изпълнителен директор,
Българска агенция за инвестиции

Инж. Пламен Панчев
Изпълнителен директор,
Тракия Икономическа Зона

Нанси Шилър
Президент на фонадация
„Америка за България“

Иво Димов
Кмет на община Димитровград,
зам. председател на УС на НСОРБ

Бистра Кирова
Изп. директор, Музейко

Здравко Димитров
Кмет на община Пловдив
.

Д-р Красимир Джонев
Kмет на община Летница

Кирил Вълчев
Генерален директор на БТА

Пенчо Милков
Кмет на община Русе

Стефан Радев
Кмет на община Сливен

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ