Кирил Вълчев
Генерален директор на БТА

Юрист и журналист. Адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост, медийното, търговското и гражданското право. Автор на публицистичните предавания “Седмицата” и “Годината” по частното национално Дарик радио. Завършва професионален курс по радио-мениджмънт в “Дойче Веле” в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на “Джърман Маршъл Фонд” в САЩ.

От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти. Представител по индустриална собственост (патенти и марки), вписан в регистъра на Патентното ведомство на Република България. През 2003 г. и 2011 г. е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за Българската телеграфна агенция (БТА), който в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание. През 2019 г. – 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

От 2007 г. е организатор на проучването на Дарик радио “Най-добрият град за живеене в България”. До 2014 г. е председател на Комисията за етика в електронните медии към Националния съвет за журналистическа етика, която прилага Етичния кодекс на българските медии.

Участник и модератор на дискусии в световните срещи на българските медии, организирани от БТА. Лектор на Българското училище за политика за работата на политиците с медиите. Лектор на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи за работата на дипломатите с медиите. Лектор на Националния институт на правосъдието за работата на магистратите с медиите.

Председател на Обществения съвет на Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ”. Член на обществените съвети на Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, Софийската градска художествена галерия и Театър София. Член на Обществено-експертния съвет за закрила и развитие на културното наследство на територията на Столична община.

Автор е на монографията “Публичното дружество” – сп. “Търговско право”, бр. 6/1998, “Медиите и местните избори през 1995 г. – нормативна основа и практика” – Българско сдружение за честни избори и граждански права, 1996 г.