Нора Стефанова
Мениджър проекти, Сдружение „БГ Бъди активен“

Нора Стефанова е експерт в управлението и развитието на хора и общности, както на вътрешно организационно, така и на обществено ниво. Дългогодишният ѝ опит като организационен консултант „Човешки ресурси в корпоративния сектор“, мениджър проекти, консултант и обучител в гражданския и публичния сектор ѝ дават възможност да натрупа много практически опит и познания за ефективно активиране на хората, за управление на социална промяна и ангажиране на общности.

В рамките на дългогодишната платформа на сдружение „БГ Бъди активен – Място България“ Нора Стефанова планира в процеса по ангажиране на различни местни общности, управлява

медиацията между тях и местна администрация и координира комуникационни кампании и

инициативи на терен, чрез които провокираме промяна в градската среда чрез споделена отговорност между граждани, бизнес и местна администрация.