Проф. д-р Севдалина Христова Турманова
Председател на ОС Бургас

Проф. Севдалина Турманова е едно от най-ярките лица на науката в Бургас, дългогодишен преподавател в катедрата по „Технологии, материали и материалознание” на Университет „ Проф. д-р Асен Златаров, с над 25-годишен стаж във висшето образование. Ръководи успешно регионалното представителство на БАН в област Бургас. Област на научните й интереси са полимерите за медицината и екологията, а нейните научни трудове са публикувани в списания в България, САЩ, Великобритания, Германия, Унгария и др . Професор Турманова е сред поддръжниците на идеята за минимизиране употребата на пластмаси и възпитаване на отговорно поведение към тези продукти, с което да се прояви реална грижа към морето и здравето на човека. От 2012 г. е зам.- областен управител на Бургас, с ресори образование, социални дейности, здравеопазване. От 2019 г. е председател на Общински съвет Бургас.