Стамен Янев
Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции

Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, като длъжността е заемал от 2015 г. с кратко прекъсване, докато заема длъжността заместник-министър на икономиката. Той е юрист, специализиран в областта на сливания и придобивания, както и в областта на инвестициите. Кариерното му развитие преминава през някои от най-големите компании. Г-н Янев специализира европейско и английско право в университета в Кеймбридж и европейско право в ASSER College Europe (Холандия), University College London (Англия), Европейския университетски институт (Италия).