Стефан Радев
Кмет на община Сливен

Втори мандат кмет на община Сливен. Възпитаник на Икономическия университет – Варна по специалност “Икономика и управление на индустрията” и магистърска по счетоводство и контрол от УНСС – София. Повече от десет години е бил изпълнителен и финансов директор на голяма компания, работил е и във финансовата сфера като одитор.

По време на първия си мандат, с реализацията на План за финансово оздравяване, Стефан Радев изведе общината от тежкото финансово състояние, което я поставяше на първо място по задлъжнялост в страната. Общината успешно реализира редица големи инфраструктурни проекти.

Стефан Радев е един от инициаторите на създаването на концепцията за индустриалното и технологично бъдеще на региона в партньорство с община Ямбол. Неотдавна към проекта се присъедини и община Тунджа.

Член на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район.