Таня Христова
Кмет на община Габрово

Таня Христова е кмет на община Габрово от 2011 г. и ръководител българската делегация в Комитета на регионите. През 2019 г. е избрана днес за председател на комисия SEDEC на Европейския комитет на регионите (КР), Асамблеята на ЕС на градовете и регионите. Комисия SEDEC е една от шестте тематични комисии на КР и се занимава със социална политика, заетост, научни изследвания, образование и култура. Таня Христова е първият българин, избран на ръководна длъжност в Европейския комитет на регионите.

Община Габрово е един от лидерите по комплексно прилагане на политиките за устойчиво развитие на местно ниво. За постиженията на местната власт в сферата на енергийната ефективност, благоустрояването на градската среда, придобивките в обществения транспорт, разделното събиране на отпадъците и кампаниите с гражданите Община Габрово бе отличена с екологичната награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“ за 2021 г.