Хасан Азис
Пети мандат кмет на община Кърджали и втори мандат заместник-председател на УС на НСОРБ.

Магистър по “Мениджмънт и маркетинг” от Университет за национално и световно стопанство – гр.София. Строителен инженер със специалност “Промишлено и гражданско строителство” от Университет за архитектура, строителство и геодезия-София. Доктор на науките от УНСС. Има богат опит в административното управление както в бизнеса, така и на регионално и национално ниво. Учредител и Председател на “Академично дружество” – ДПС и заместник –председател на Асоциацията на Родопските общини.

Новата концепция за развитие на градската среда, добила популярност като „Новият Европейски Баухаус“ вече намира своето практическо приложение в община Кърджали. Как местната администрация интегрира потенциала на гражданите, творците и бизнеса за подобряване на условията за живот – в специализирания форум „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“, който е част от Конференцията за бъдещето на Европа.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ