Д-р Цветан Димитров
Кмет на община Червен бряг. Магистър по икономика и медицина, бивш управител на „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД.

Червен бряг е първата българска община, въвела в експлоатация системата за производство на водородно-кислородна смес – част от отоплителната инсталация на СУ „Д-р Петър Берон“. Инвестицията е част от амбициозния проект на общината „Водородно училище за зелено бъдеще“, който е насочен към въвеждане на съвременни устойчиви модели за енергийна ефективност, намаляване на разходите за конвенционално гориво и значителен спад в отделяните вредни емисии. Новата водородна система снижава с до 40% количеството на използвано гориво и намалява до 30% вредните емисии.

Усилията за създаване на първото в страната „водородно училище“ са пример за реални действия, ориентирани към съвременните зелени политики: устойчиво използване на енергийни ресурси, подобряване на параметрите на енергийна ефективност, намаляване нивата на замърсяване и използване на водородни горива, които са сред ключовите решения за бъдещия зелен преход.