Петър Ганев
Старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ)

Възпитаник е на Университет за национално и световно стопанство. Кариерата му започва в Института за пазарна икономика през 2007 г., където днес е старши икономист, инициатор и организатор на Студентския клуб към ИПИ. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация (2016-2017г.). Интересите му са в разнообразни области като фокусът пада върху конкуренция, данъци, икономическа свобода, климатични промени, енергетика, крайна бедност. Автор е на редица статии, съавтор на „Успехите и провалите на българските правителства 1998-2007.Преглед на одитните доклади на Сметната палата на Република България“, 210; „България в международните класации 2010: 69 мерки за икономически растеж“, „Ефекти от регулирането на избрани свободни професии в България: одитори, архитекти, инженери, фармацевти“ и др.

ПАРТНЬОРИ

КОНТАКТИ