Годишната среща на местните власти – най-мащабния форум на НСОРБ

От 19 до 21 септември 2021 г. в к.к. „Албена“ ще се състои Годишната среща на местните власти. В рамките на събитието НСОРБ ще проведе и Общото събрание на организацията. Основната тема на дискусията, включена в дневния ред на Общото събрание е състояние и перспективи пред процеса на финансова децентрализация в България.

Програмата на Годишната среща включва два специализирани форума, ориентирани към най-сериозните въпроси, свързани с бъдещото развитие на общините – икономика и опазване на околната среда.

В първия ден на Годишната среща на местните власти официално ще бъде открито поредното издание на изложение, представящо компании, технологии, продукти и услуги, свързани с функциите и дейността на местните администрации. Всички подробности – https://expo.namrb-activ.org/

На 20 септември 2021 г. ще се състои тържествената церемония за връчване на Годишните награди на НСОРБ. Номинирането за най-престижното отличие на Сдружението продължава до 30 август. Подробна информация и формуляри за издигане на кандидатури можете да намерите на сайта на НСОРБ https://www.namrb.org/godishni-nagradi-na-nsorb-2021

За допълнителна информация: pr@namrb.org