Ролята на общините в бъдещите стратегически инвестиции

Икономически форум „Партньорства за развитие и инвестиции“ ще се проведе на 19 септември 2021 г. в рамките на Годишната среща на местните власти.

Инструменти за икономическа трансформация, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост и възможностите за общините да участват като активен партньор в стратегически инвестиции е една от ключовите теми в програмата на конференцията. Не са малко и примерите за успешни действия на публичните институции в подкрепа на икономическата активност на местната общност. Добри примери ще дадат кметове на български общини, както и изпълнителният директор на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър. Сред приоритетните сфери, инициативи в които организацията подкрепя са както бизнеса, предприемачеството и технологиите, така и добрата бизнес среда и доброто образование и работни умения.

Ролята на общините във формирането на привлекателния инвестиционен профил на държавата и примери за успешно регионално сегментиране са темите, в които своя опит ще споделят представители на институции, на бизнеса и местни власти в открояващи се резултати.

Следете подробности на сайта на събитието https://2021.namrb.org/%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc/

За допълнителна информация: pr@namrb.org