НСОРБ записа България на картата на Конференцията за бъдещето на Европа

#TheFutureIsYours Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на Годишната среща на местните власти 2021, организира форум “Зелени решения и иновации за обновяване на средата”. Събитието е първата българска инициатива с екологична насоченост, включена в програмата на Конференцията за бъдещето на Европа. https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/

Акцент в дискусията ще бъде поставен върху устойчиви решения на общините, които могат да послужат на местните власти в прехода към зелена Европа. Предизвикателствата, които поставя пред различни сфери на обществения живот зелената трансформация е ключовата тема в обсъжданията. В програмата са включени темите за необходимостта от ускоряване на прехода към нов кръгов модел на ресурсна ефективност, както в устойчивото производството и потреблението, така и в подхода към управлението на различни обществени сфери. Българските общини са ключов фактор в прехода към кръговата икономика и са натоварени не само със сериозни отговорности по управлението на ресурсите, но също и с промяната в обществените нагласи. Усилията на местните власти не следва да бъдат самостоятелни в този процес, а да бъдат част от един добре функциониращ механизъм. Цел на форума е да подпомагане общините чрез представяне на добри европейски и български примери за ефективни решения в областта на кръговата икономика, енергийната ефективност, управлението на отпадъците и съвременните възможности за устойчиво управление. Зеленият форум ще се състои на 20 септември 2021 г. от 15,00 ч. в к.к. “Албена”.

Следете подробности на сайта на събитието https://2021.namrb.org/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1…/

За допълнителна информация: pr@namrb.org