Общинско Експо 2021 – решения и възможности за общините

Специализираното изложение „Общинско Експо“ 2021 ще се проведе от 19 до 21 септември 2021 г. в к. к. „Албена“, в дните на Годишната среща на местните власти.

Изложението събира на едно място компании, предлагащи възможности за оптимизиране на дейността на общините в различни аспекти на техните функции:

  • поддържане на градски пространства
  • сметосъбиране, рециклиране и преработка на отпадъци, машини и съдове за отпадъци, градски инвентар;
  • специализирана строителна техника;
  • оборудване и обзавеждане на офиси;
  • технологични решения в сферата на енергетиката и водоснабдяването;
  • други;

Общинско Експо е възможност за директни срещи с производители и вносители на техника и технологии, предназначени както за нуждите на администрацията, така и за различни по своя предмет на дейност общински предприятия и дружества.

Сред секторите, които традиционно демонстрират солиден интерес към участие в изложението са компании от ИТ сферата, които представят модели и възможности за разширяване на е-услугите на местно ниво, за внедряване на системи за интелигентно управление на дейности, видеонаблюдение и контрол, анализ на процеси и др.

Специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО, организирано от НСОРБ – Актив, старира през 2006 г. като съпътстващо събитие в програмата на четвъртата Годишна среща на местните власти. От 2008г. в събитието активно участват и българските общини, които презентират инвестиционните възможности на своя територия. През 2015 г. местните администрации разширяват значително портфолиото на изложението, представяйки атрактивни туристически продукти, културни събития и перспективни проекти.

Все още можете да заявите участие в Общинско Експо 2021 на сайта на „НСОРБ – Актив“ https://expo.namrb-activ.org/