БНР е медиен партньор на Годишната среща на местните власти 2021

Българското национално радио е медиен партньор на най-значимото събитие, организирано от НСОРБ. Годишната среща на местните власти ще се проведе от 19 до 21 септември 2021 г. в к.к. „Албена“ при спазване на всички действащи противоепидемични изисквания. В рамките на събитието НСОРБ ще проведе и Общото събрание на организацията. Основната тема на дискусията, включена в дневния ред на Общото събрание е състояние и перспективи пред процеса на финансова децентрализация в България.

През 2020 г. Общественото радио получи наградата на НСОРБ „Гласът на общините“. Почетното отличие на най-авторитетната обществена организация приеха генералният директор на БНР Андон Балтаков и водещата на програма „Хоризонт“ Таня Милушева.