Посланикът на САЩ е специален гост на Годишната среща на местните власти

Посланикът на САЩ в нашата страна Н.Пр. Херо Мустафа ще вземе участие в Годишната среща на местните власти, която започва на 19.09.2021 г. в к.к. „Албена“. Американската агенция за международно развитие (USAID) е една от първите финансиращи структури, която оказва подкрепа на създаденото през 1996 г. Национално сдружение на общините в Република България и съдейства активно за формиране на дългосрочните цели на организацията, насочени към утвърждаване авторитета на местната власт и развитие на процесите на децентрализация.
В рамките на своята дейност в България Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие (USAID) е реализирала над 250 цялостни програми и над 1000 отделни проекта. Сред най-значимите постижения, създадени с подкрепа на Организацията е и създаването на Националното сдружение на общините. В първите години от създаването на НСОРБ с подкрепата USAID са обучени много от бъдещите български лидери и са създадени условия за подобряване на бизнес климата.
От началото на процеса на децентрализация в България през 2001 г. USAID предоставя значителна техническа помощ на всички участници в него – депутати, министерства, общини. Децентрализацията се основава на убеждението, че увеличената отговорност към гражданите ще направи местното самоуправление по-ефективно и прозрачно. Агенцията подкрепя създаването на Стратегията за децентрализация и план за действие към нея, които за първи път поставят ясни законодателни и административни цели. В резултат на многоаспектната информационна дейност на USAID е приетата и конституционната поправка, позволяваща на общините да определят размера на местните данъци и такси, е огромно постижение и важна стъпка към реална финансовата независимост на общините. USAID съдейства на българските на съвременен и приложим закон за местната власт и местното самоуправление.
Всички подробности за събитието, можете да следите на специалния сайт https://2021.namrb.org/