Фондация „Америка за България“ – активен партньор на общините

Президент на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър ще вземе участие във форума „Партньорства за развитие и инвестиции“, с който започва работата на Годишната среща на местните власти 2021 г. Събитието ще се проведе от 19 до 21 септември в курортен комплекс „Албена“. Подробна информация можете да следите на специалния сайт: https://2021.namrb.org/

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. В резултат от съвместната си работа с предприемчиви българи и успешното управление организацията постига възвръщаемост от над 800%. През 2008 г. постъпленията от продажбата на активи на Фонда формират капитала на Фондация „Америка за България“ в размер на 400 милиона долара.

Фондацията работа в България от 2009 година и всяка година дарява по около 20 милиона долара от своя капитал.

Четирите ключови приоритета в благотворителната дейност на Фондацията са:

  • Бизнес, предприемачество и технологии
  • Добро образование и работни умения
  • Благоприятна бизнес среда
  • Културно-исторически и природен туризъм

Фондация „Америка за България“ партнира си с компании, институции, общности, граждански организации и лидери с визия, които отстояват  икономическата свобода, предприемачеството и върховенството на правото като жизненоважни за процъфтяваща икономика и демокрация. В момента в процес на изпълнение са проекти, свързани с подкрепата за развитието на Северозападна България като регион за устойчив и познавателен туризъм, за обновяването на РИМ – Враца, за развитието на природен парк „Персина“, множество инициативи за прозрачност в управлението и върховенство на закона, за подкрепа на творчески инициативи и стартиращ бизнес.

Г-жа Нанси Шилър управлява Фондация „Америка за България“ от септември 2016 година. След 20 години опит като управляващ директор в Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ)(1992-2012) и във Фондация „Америка за България“ /2008-2012 г./. Тя има богат опит в областта на търговските недвижими имоти в Чикаго, както и в няколко организации с нестопанска цел в областта на мениджмънта, финансите и маркетинга. Нанси Шилър има магистърска степен по бизнес администрация от Университета ДеПол и бакалавърска степен от Университета на Илинойс в Чикаго.