Член на делегацията за Мониторинг на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа ще вземе участие в Годишната среща на местните власти

Членът на делегацията за Мониторинг на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа (КМРВЕ) по прилагане на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) в България, 2020 – 2021 г. Брайони Рудкин ще вземе участие в дискусията „Финансовата децентрализация в България – състояние и перспективи“. Форумът е част от програмата на Общото събрание на НСОРБ, което ще се състои на 20.09.2021 г. в к.к. „Албена“.

Г-жа Рудкин е член на делегацията на Обединеното кралство в Конгреса на местните и регионални власти и докладчик по местно самоуправление в рамките на мисията, която се проведе в края на 2020 г. Докладчиците за България проведоха поредица от разговори с ръководството на НСОРБ и с управленските екипи на Столична община, община Болярово и община Силистра, както и с представители на централната власт.

Третата Мониторингова мисия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа даде висока оценка за НСОРБ като утвърдена организация, подкрепяна от всички общини, чиято роля в процеса на вземане на решения на национално ниво значително е нараснала. НСОРБ бе призната за основна движеща сила по прилагане на препоръките от проведените досега мисии за наблюдение по прилагане на Европейската харта.

Брайони Рудкин е била заместник – ръководител на общинския съвет на Ипсуич в Източна Англия, Великобритания, общински съветник повече от 20 години. Била ръководител на местния парламент, член на борда на Агенцията за развитие на Източна Англия. Активно е работила върху подобряването и развитието на Асоциацията на местните власти в Англия и Уелс, предлагайки подкрепа и обучение на местните власти в Обединеното кралство и извън него. Брайони Рудкин е доктор на Института за изследване на местното самоуправление към Университета в Бирмингам.