Евродепутатът Ева Майдел е един от тримата български парламентаристи, които са избрани за представители в Конференцията за бъдещето на Европа. Конференцията е дискусионна платформа за бъдещото развитие на ЕС и форумът, организиран от НСОРБ – „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“ – е част от програмата на най-мащабното обществено обсъждане за перспективите пред Съюза.

Зелената сделка е  сред ключовите политики на ЕС за следващите десетилетия. Проектът е свързан не само с извеждането на проблемите по опазването на околната среда на преден план, но и с цялостната промяна в качеството на живота на Стария континент.

Европейските граждански панели се провеждат през септември и октомври, за да дадат основата за бъдещите пленарни дебати. Именно препоръките и предложенията, които очакваме днес от всички участници могат да формират българския принос по темата „Изменение на климата и околната среда“, която е един от ключовите проблеми на Конференцията.

Пленарната сесия на Конференцията включва 108 представители на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държава-членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представители на всички национални парламенти, участващи на равни начала, и граждани.

В обсъжданията на следващия етап ще вземат участие и по 18 представители от Комитета на регионите и от Европейския икономически и социален комитет, както и по 8 представители на социалните партньори и на гражданското общество.

Трима от българските евродепутати са избрани за представители на Европейския парламент в Конференцията за бъдещето на Европа. Това са Ева Майдел, Илхан Кючук и Ангел Джамбазки.