Заместник-министърът на икономиката  Ирена Младенова ще вземе участие в икономическия форум, организиран от НСОРБ в рамките на Годишната среща на местните власти, която се открива на 19 септември в курорта „Албена“.

Планът за възстановяване и устойчивост предвижда изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални екосистеми, създаване на условия за стратегически инвеститори в индустрията (anchor investors), посредством подготовка на терени, изграждане на довеждаща, зелена, специализирана и/или социална инфраструктура, осигуряване на мерки по Закона за индустриалните паркове и подпомагане на инвестиционни проекти в контекста на климатичните промени и дигитализацията, които не биха намерили икономическа обоснованост. Ключова роля в този процес играят общините и в рамките на форума ще бъдат коментирани конкретните механизми и вижданията за тяхното прилагане.

Във версията на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България от 20 юли тази година е включена специална Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции (AttractInvestBG). Общият планиран ресурс за нея е 836.5 млн. лв., от които 416.5 млн. лв. са за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и 420 млн. лв. частно съфинансиране.

Планът за възстановяване и устойчивост предвижда Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции да се управлява съвместно с Европейската инвестиционна банка.