Какви са акцентите в Програмата за икономическа трансформация, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост? В програмата на форума „Партньорства за развитие и инвестиции“ представя заместник-министъра на икономиката Ирена Младенова. Тя участва активно и в дискусиите в рамките на Годишната среща на местните власти.