С икономически форум, посветен на новите перспективи пред партньорството между държавните институции, местната власт и бизнеса в курорта „Албена“ започна Годишната среща на местните власти.

„Обществените събития през тази година ни показват ясно, че са нужни нови модели на мислене и общуване“ – каза при откриването на събитието председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов. „Икономическо възстановяване, регионална самостоятелност и устойчиво развитие са трите ключови теми, около които в следващите дни ще се развият нашите дискусии“ – подчерта той и обърна внимание, че в тези направления през следващите години ще бъдат фокусирани както усилията на общините, така и дейността на НСОРБ.

„2020-та ни даде знак, че животът взема остър завой“ – сподели в изказването си изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и подчерта, че  колкото по-бързо местните власти се адаптират към промените в средата, толкова по-успешно ще продължат да развиват потенциала на българските общини.

Тя припомни, че важна роля за организационното изграждане на НСОРБ преди 25 години е изиграла Американската агенция за международно развитие (USAID). Агенцията активно подкрепя общността на местните власти в усилията й темата за децентрализацията да влезе в дневния ред на управлението на държавата. С нейна подкрепа е разработена Стратегията за децентрализация, приета е конституционната поправка, позволяваща на общините да определят размера на местните данъци и такси, и съвременния закон за местната власт и местното самоуправление.

Официален гост на събитието бе заместник-посланика на САЩ г-жа Андриа Брулет-Родригез. „За да функционират успешно местните общности е необходимо усилията да бъдат насочени както към икономическия растеж, но така също и към борбата с корупцията и върховенството на закона. В тези си усилия  българските местните власти могат да разчитат на подкрепата на Съединените американски щати“ – увери присъстващите кметове и председатели на общински съвети г-жа Брулет Родригез.