Една от първите стъпки на Пенчо Милков като кмет на община Русе беше разработването на нов инвестиционен профил на Русе. Кое формира инвестиционната привлекателност на една дестинация и какви са специфичните критерии към инвестициите, които местната администрация ще положи усилия да привлече – споделя г-н Милков в рамките на икономическия форум „Партньорства за развитие и инвестиции“.