Инвестициите в индустриални зони или целенасочената  подкрепа за „малките в бизнеса“ – няма еднозначен отговор. Успешният микс плюс сериозните усилия за подобряване на бизнес климата изискват нови познания и нови умения от публичните власти. Темите са във фокуса на икономическия форум „Партньорства за развитие и инвестиции“, който започна в рамките на Гдишната среща на местните власти в курорта „Албена“. Дискусиите модерира Лъчезар Богданов  – главен икономист в Института за пазарна икономика.

Първите индустриални или икономически зони са факт и работят успешно, а привличането на инвеститори е приоритет в работата на всяка община. Какво се промени за общините с приемането на новата законодателна рамка и как се изменят перспективите на фона на възможностите, които са предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост – представя в рамките на икономическия форум, организиран от НСОРБ Иво Димов – кмет на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ.