Микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) са 99% от дружествата в ЕС. Те осигуряват две трети от работните места в частния сектор и допринасят за повече от половината от общата добавена стойност, създавана от предприятията в ЕС. Вглеждайки се именно в потенциала на местните общности, Фондация „Америка за България“ през годините е усъвършенствала своя механизъм за откриване на хора с потенциал, креативни идеи и бизнес нюх. Успешните проекти, осъществени с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в областта на бизнеса, предприемачеството и технологиите, на културно-историческото наследство и създаването на благоприятна бизнес среда представя в рамките на икономическия форум изпълнителният директор г-жа Нанси Шилър.