Започна работа XXXIV Общо събрание на НСОРБ. В юбилейната за Сдружението година на форума прсъстват бившите председатели на Управителния съвет на НСОРБ Венелин Узунов – бивш кмет на община Разград, Дора Янкова – бивш кмет на община Смолян и първият изпълнителен директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова.