Общинското ЕКСПО отново събра изложители и местни власти

В първия ден от работата на Годишната среща на местните власти бе открито и 14-то издание на Общинското ЕКСПО, организирано от НСОРБ-Актив. Изложението предлага възможности за директен контакт на общинските ръководства с производители, вносители на техника, машини и съоръжения, компании в областта на интелигентните решения и устойчивото управление.

Общините получават възможност да се запознаят на място със съвременни технологични решения и техника от ново поколение за специфични общински дейности и услуги.

Откритите и закрити площи предлагат възможност за атрактивни демонстрации, тестване на техника и преговори.  Много от компаниите, които се представят в изложението са негови дългогодишни участници.

Представят се интегрирани и иновативни решения в областта на благоустройството и градската инфраструктура, екологията и енергийната ефективност, комуникациите и обмена на данни, развойния софтуер.

Тази година в Общинско Експо 2021 взимат участие 26 фирми. Със свои щандове участват и 7 общини: Габрово, Пазарджик, Русе, Ловеч, Варна, Пловдив, Горна Оряховица. Те представят условията за туризъм и почивка, за икономическа активност, презентират културно-исторически обекти.