#TheFutureIsYours Зелената сделка е една от най-мащабните политики на ЕС, не само защото е свързана с извеждането на проблемите по опазването на околната среда на преден план, но и защото изисква дълбоко преосмисляне и цялостна трансформация на всички обществени сфери.

В рамките на Годишната среща на местните власти, която се провежда в к.к. „Албена“, НСОРБ организира специализиран форум на тема „Зелени решения и иновации за обновяване на средата“. Събитието е част от Конференцията за бъдещето на Европа – цялостния процес по преосмисляне на бъдещето на Европейския съюз като общност на независими държави.

Информация за акцентите по време на форума: ТУК