Темата за финансовата децентрализация бе във фокуса и на един от форумите, проведени в рамките на Годишната среща на местните власти 2021.

Какво би се случило ако общината получава 2% от постъпленията от ДДФЛ, ако облага необлагаемото досега имущество – земеделски земи и гори, земеделска и горска техника и др., ако данъчните оценки доближат пазарните; когато размерът на отчисленията за 2022 г. и всяка следваща година стане 95 лв./т (16% ръст)? Ако местната власт имаше правомощия да определя нови такси, ако може свободно да се разпорежда с предоставените държавни трансфери? Около тези въпроси се формират опитите за формулиране на относително справедливите за всички общини модели на промяна на бюджетните взаимоотношения на общините и държавата.

Форумът за бъдещето на финансовата децентрализация провокира активна дискусия и демонстрира подкрепата на местните власти за дългогодишните усилия на ръководството на НСОРБ за отстояване самостоятелността общините.

Повече информация за поставените акценти и подробности от форума, можете да видите ТУК