Милен Дулев
Кмет на община Белене

Магистър „Социално и застрахователно дело” от Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, Свищов. Преминал интензивно обучение по подготовка, управление и отчитане на европейски проекти.

Бил е председател на ПК „Единство” – Белене, общински съветник в община Белене и заместник-кмет за периода 2011 – 2013 г.

Член е на Управителния съвет на Фондация „Устойчиво бъдеще” и на  Инициативен комитет „Остров Белене“.

Община Белене работи по мащабна програма за въвеждане на водородно гориво в отоплителните системи на публичните сгради. Тази година официално бе представена водородната система, интегрирана към отоплителната инсталация на сградата на общинската администрация.