Дилян Млъзев
Кмет на община Елена

На 30 години е избран за първи път за кмет на Елена в мандат 1999 – 2003 г. Следващите осем години работи в частния бизнес, в държавни структури, свързани с местното самоуправление, и в Националното сдружение на общините.

От 2011 г. отново е избран за кмет на Елена.

Дилян Млъзев е завършил специалност „Инженер по електроника и автоматика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Дилян Млъзев е ръководител на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа