Елена Балтаджиева
Кмет на Община Каварна

Първи мандат кмет на община Каварна, но с богат опит в местното самоуправление. Била ръководила е отдел „Евроинтеграция” в община Каварна и е била заместник-кмет на община Тутракан. Има богат опит в областта на подготовката, управлението и реализацията на проекти с европейско финансиране. По предложение на НСОРБ е делегат в състава на Камарата на местните власти към Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2021-2026 г.