Георги Георгиев
Кмет на община Тунджа, член на УС на НСОРБ

Кмет на община Тунджа пети мандат. Магистър по „История“ от ВТУ „Кирил и Методий“. Бил е секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а  от 2000 г. работи като старши експерт „ГРАО“ в отдел „Административно-информационен“ на община Тунджа. От 2003 г. е кмет на общината.

През 2021 г. с пълно единодушие Общински съвет-Тунджа одобри „Отворена концепция за развитието на общината за периода 2021 – 2040 г.“ за създаване на обща свободна икономическа и индустриална зона с общините Сливен и Ямбол.