Гинка Чавдарова
Първият изпълнителен директор на НСОРБ.

Завършва Киевския държавен университет, специалност „Икономическа кибернетика“. Доктор по икономика, с дисертация по ефективност на инвестициите. Доцент по териториално планиране. Завършила е следдипломни квалификации във Франция и САЩ. Автор на над 70 монографии, статии и доклади с теми регионално развитие, местно самоуправление, прогнозиране и програмиране на териториалното развитие.