Илко Стоянов
Кмет на Община Благоевград

Първи мандат кмет на община Благоевград.  Магистър по „Право“, завършил е също така „Национална сигурност – управление при кризи и конфликти“ и „Здравен мениджмънт“. Има над десетгодишен опит в местното самоуправление – два мандата е общински съветник  в Общински съвет Петрич и заместник-кмет в община Петрич. Член на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район.