Лъчезар Богданов
Главен икономист в Института за пазарна икономика

Възпитаник на Софийската математическа гимназия и Университета за национално и световно стопанство. От 1996 г. работи като изследовател и икономист в Института за пазарна икономика. Основните области на анализ, в които са фокусирани професионалните му интереси, са публичните финанси, макроикономическата политика, ефективността на публичните сфери като образование и здравеопазване. Участник е в редица проекти и инициативи за подобряване на бизнес средата и намаляване на административните бариери.

Лъчезар Богданов е основател и управляващ съдружник в анализаторската група Industry Watch. Членува в Българската макроикономическа асоциация.