Ранди Мондорф
Член на Мониторинговата мисия на СЕ

Вицепрезидент на делегацията за Мониторинг на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа (КМРВЕ) по прилагане на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) в България, 2020 – 2021 г..

Член на делегацията на Дания в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и на Камарата на регионите. Член на Общинския съвет на Рудерсдал и Регионалния съвет на Копенхаген, Дания. Член на изпълнителната регионална комисия, председател на комисията за пътища, околна среда и води, комислията за деца и училища, комисията по бизнес. Магистър е по Развитие на мениджмънта в Copenhagen Business School, където е била и асистент-лектор.