Венцислав Спирдонов
Председател на Общински съвет Велико Търново

Възпитаник на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Завършил е история, а по-късно икономика и право. Докторант в Стопанската академия „Д. Ценов“ – Свищов. Втори мандат председател на Общинския съвет Велико Търново и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети.