Владимир Георгиев
Кмет на община Самоков, член на УС на НСОРБ

Трети мандат кмет на община Самоков. От 2007 до 2011 г. е общински съветник. Магистър по право, съосновател на първото адвокатско дружество в Самоков.
Член на УС на „ЕнЕфект”, заместник-председател на „Асоциация общински гори” и втори мандат член на УКС на НСОРБ.